Colofon

Porus GmbH

Creative Campus Monheim

Alfred-Nobel-Straße 10 · 40789 Monheim ·Duitsland

Tel. +49 (0) 2173 855 0022

E-mail: info@porus.one

Directie

Dr. med. vet. Olaf Hansen · Dr. med. vet. Nikolaus Kowollik · Dr. med. vet. Susanne Voß

Registratie: HRB Düsseldorf nr. 78133

Btw-nr. DE 308018816

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Inhoudelijk verantwoordelijk volgens § 10, lid 3 MDStV (mediaverdrag tussen de Duitse deelstaten):

Dr. med. vet. Olaf Hansen · Dr. med. vet. Nikolaus Kowollik · Dr. med. vet. Susanne Voß

Alfred-Nobel-Straße 10 · 40789 Monheim ·Duitsland

 

Aansprakelijkheid voor het materiaal

Als dienstaanbieder zijn wij conform § 7 lid 1 TMG (de Duitse mediawet) volgens
de algemeen geldende wetten verantwoordelijk voor het eigen materiaal op deze website. Conform §§ 8 t/m 10 TMG zijn wij als dienstaanbieder echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken, of onderzoek te doen naar omstandigheden die wijzen op onwettig handelen. De verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van informatie volgens de algemeen geldende wetten blijven hierdoor onaangeroerd. Aansprakelijkheid met betrekking hiertoe is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisname van een concrete wetsovertreding.
Bij het bekend worden van dergelijke wetsovertredingen zullen wij dit materiaal per omgaande verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij ook niet instaan voor dit materiaal van derden. Voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen, is steeds de desbetreffende aanbieder of beheerder van de website verantwoordelijk. De sites waarnaar wordt verwezen, zijn op het tijdstip van verwijzing gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Op het tijdstip van verwijzing is geen onwettig materiaal geconstateerd. Permanente inhoudelijke controle van deze websites
kan zonder concrete indicatie van een wetsovertreding echter niet van ons worden verlangd. Bij het bekend worden van wetsovertredingen zullen wij dergelijke links per omgaande verwijderen.

Auteursrecht

Het door de beheerder van de website vervaardigde materiaal op deze website is onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en gebruik van elke aard buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur resp. maker vereist. Het downloaden en kopiëren van deze site is alleen toegestaan voor niet-commercieel privégebruik. Voor zover het materiaal op deze website niet door de beheerder is vervaardigd, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt materiaal van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een overtreding van het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u ons hierop te attenderen. Bij het bekend worden van wetsovertredingen zullen wij dergelijk materiaal per omgaande verwijderen.