Privacyverklaring

Porus GmbH

1.Algemeen

De veiligheid en beveiliging van gegevens hebben voor ons de hoogste prioriteit.
De bescherming van uw persoonsgegevens is een zeer belangrijke zaak voor ons. Met de hier volgende aanwijzingen willen we u daarom uitvoerig informeren over o.a. de aard, de omvang en het doel van de registratie, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op onze eigen website. Indien u via hyperlinks naar websites van andere aanbieders wordt doorgestuurd, dient u zich ook daar telkens te informeren over de omgang met uw gegevens.

2.Verantwoordelijke (rechts)persoon

Verantwoordelijk volgens artikel 4, cijfer 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG) is Porus GmbH, Creative Campus Monheim, Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim, Duitsland, info@porus.one.

3.Informatie over de registratie van persoonsgegevens

3.1 Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk kunnen worden betrokken, zoals naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

3.2 Wanneer u per e-mail of via het contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u vermelde gegevens (uw e-mailadres en evt. uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. De gegevens die in dit verband beschikbaar komen, worden door ons gewist wanneer het bewaren ervan niet langer nodig is, of de verwerking ervan wordt beperkt als er een wettelijke plicht tot bewaren bestaat.

3.3 Indien wij voor bepaalde functies van onze website gebruik maken van externe dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u zoals hieronder vermeld in detail over de desbetreffende handelwijzen informeren. Daarbij vermelden wij ook de vastgelegde criteria voor de duur van het opslaan.

4.Uw rechten

4.1 Ten aanzien van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, hebt u tegenover ons de volgende rechten:

 • Recht op informatie
 • Recht op rectificatie of verwijdering
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

4.2 U hebt bovendien het recht om bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

5.Registratie van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

5.1 Wanneer u de website louter ter informatie gebruikt, en u zich dus niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, registreren wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Wanneer u onze website wilt bekijken, registreren wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te laten zien en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (wettelijke grondslag hiervoor is artikel 6, par. 1, lid 1, letter f, EU-AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de aanvraag
 • Verschil van uw tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • De hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens
 • Website waar de aanvraag vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en gebruikersinterface
 • Taal en versie van de browsersoftware

5.2 Wanneer u onze website gebruikt, worden er naast de hiervoor genoemde gegevens ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die, gekoppeld aan de door u gebruikte browser, op uw harde schijf worden opgeslagen en waardoor er bepaalde informatie wordt doorgegeven naar de (rechts)persoon die de cookie aanmaakt (in dit geval naar ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen op uw computer. Ze dienen om de website als geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

5.3 Gebruik van cookies:

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hieronder worden toegelicht:

›Tijdelijke cookies (zie onder, cijfer 5.3.1)

›Permanente cookies (zie onder, cijfer 5.3.2)

5.3.1. Tijdelijke cookies worden automatisch gewist wanneer u de browser afsluit. Hieronder vallen in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden gekoppeld aan de sessie als geheel. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert op onze website. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser afsluit.

5.3.2. Permanente cookies worden automatisch gewist na een vooraf bepaalde tijdsduur, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies met de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen.

5.4. U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bv. het accepteren van cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

6.Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens of herroeping van instemming

6.1. Indien u toestemming voor de verwerking van uw gegevens hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde herroepen. Nadat u een dergelijke herroeping tegenover ons hebt uitgesproken, is deze van invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens.

6.2. Indien wij na afweging van belangen besluiten om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit is in het bijzonder het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is voor het nakomen van een contract met u, wat bij de beschrijving van de functies hieronder telkens door ons wordt aangegeven. Wij verzoeken u bij het indienen van een dergelijk bezwaar de redenen te vermelden dat wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij dat doen. Indien het bezwaar gegrond is, controleren wij de situatie en zullen wij het verwerken van de gegevens ofwel beëindigen resp. aanpassen, of u de voor ons dwingende en beschermenswaardige redenen geven op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

6.3. Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclame en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar tegen reclame via de volgende contactgegevens aan ons mededelen: Porus GmbH, Creative Campus Monheim, Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim, Duitsland, info@porus.one.

7.Overige functies en mogelijkheden van onze website

7.1. Behalve het zuiver informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende prestaties aan waarvan u desgewenst gebruik kunt maken. Hiervoor dient u doorgaans meer persoonsgegevens op te geven, die wij gebruiken voor het leveren van de desbetreffende prestatie en waarvoor de hiervoor genoemde principes voor de verwerking van gegevens gelden.

7.2. Voor de verwerking van uw gegevens maken wij gedeeltelijk gebruik van externe dienstverleners. Deze zijn zorgvuldig door ons gekozen en met dit werk belast; ze zijn aan onze instructies gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.

7.3. Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u in de beschrijving van het product of de dienst over de gevolgen hiervan.

8.Gebruik van Google Analytics

8.1. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. cookies: tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer de IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere deelnemende staten van het akkoord over de Europese Economische Ruimte eerst door Google afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere diensten aan de beheerder van de website te leveren die verband houden met het gebruik van de website en van internet.

8.2. Het middels Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

8.3. U kunt het opslaan van cookies voorkomen met de bijbehorende instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website voor de volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie aangemaakte, op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die via de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8.4. Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Hierdoor worden IP-adressen in afgekorte vorm verder verwerkt, zodat deze niet langer naar personen kunnen worden herleid. Indien toch sprake is van herleidbaarheid van de over u verzamelde gegevens, wordt deze dus direct uitgesloten en worden de persoonsgegevens hiermee onmiddellijk gewist.

8.5. Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Door de verzamelde statistieken kunnen wij onze website verbeteren en voor u als gebruiker interessanter inrichten. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, is Google aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wettelijke grondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, par. 1, lid 1, letter f, EU-AVG.

8.6. Informatie over de uitvoerder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht privacybescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, alsmede de privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8.7. Deze website gebruikt Google Analytics bovendien voor de analyse van bezoekersstromen op meerdere apparaten, die middels een user-ID wordt uitgevoerd. U kunt de analyse van uw gebruik op meerdere apparaten deactiveren in uw klantaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonsgegevens”.

9.Integratie van YouTube-video’s

9.1. Wij hebben op onze website YouTube-video’s geïntegreerd, die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn alle geïntegreerd in de “uitgebreide privacymodus”, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven als u de video’s niet afspeelt. Pas wanneer u de video’s afspeelt, worden de in paragraaf 2 genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

9.2. Door het bezoek aan de website wordt YouTube geïnformeerd dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder cijfer 5 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of YouTube een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarop u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Wanneer u geen koppeling met uw profiel op YouTube wenst, dient u vóór het activeren van de button uit te loggen. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of een aan uw wensen aangepaste vormgeving van zijn website. Dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het maken van gerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; voor het uitoefenen van dit recht dient u zich echter tot YouTube te richten.

9.3. Meer informatie over het doel en de omvang van de verzamelde gegevens en de verwerking daarvan door YouTube is te vinden in de privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10.Gebruik van Google AdWords-conversie

10.1. Wij gebruiken de diensten van Google AdWords om met behulp van reclamemiddelen (zgn. Google AdWords) op externe websites aandacht voor onze aantrekkelijke aanbiedingen te genereren. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagne kunnen wij bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclameactiviteiten zijn. Dit dient om u reclame te laten zien die voor u van belang is, om onze website interessanter voor u vorm te geven en om een faire berekening van de reclamekosten te maken.

10.2. Deze reclamemiddelen worden door Google geleverd via zgn. ad-servers. Hiertoe gebruiken wij ad-server-cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van het succes, zoals het verschijnen van advertenties of clicks van gebruikers, kunnen worden gemeten. Indien u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt er door Google AdWords een cookie opgeslagen op uw pc. Deze cookies verliezen in de regel na dertig dagen hun geldigheid en mogen niet dienen om u persoonlijk te identificeren. Als analysewaarden worden bij deze cookie in de regel
de unieke cookie-ID, het aantal ad-impressions per plaatsing (frequentie), de laatste impression (relevant voor post-view-conversies) alsmede opt-out-informatie (teken dat de gebruiker niet langer wil worden benaderd) opgeslagen.

10.3. Deze cookies stellen Google in staat om uw webbrowser te herkennen. Wanneer een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een AdWords-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar deze site. Aan elke AdWords-klant wordt een andere cookie gekoppeld. Cookies kunnen zodoende niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. Wijzelf verzamelen en verwerken met de genoemde reclameactiviteiten geen persoonsgegevens. Google stelt ons uitsluitend statistische evaluaties ter beschikking. Aan de hand van deze evaluaties kunnen wij zien welke van de gebruikte reclameactiviteiten vooral effectief zijn. Wij ontvangen geen verdergaande gegevens door het gebruik van reclamemiddelen en kunnen in het bijzonder geen gebruikers identificeren aan de hand van deze informatie.

10.4. Op basis van de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch direct verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Google worden verzameld en informeren u daarom in overeenstemming met onze huidige kennis: door de integratie van AdWords-conversie wordt Google geïnformeerd dat u het desbetreffende deel van onze website hebt opgeroepen of een advertentie van ons hebt aangeklikt. Indien u bij een dienst van Google geregistreerd bent, kan Google dit bezoek aan uw account koppelen. Zelfs wanneer u niet bij Google geregistreerd bent resp. niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

10.5. U kunt de deelname aan dit tracking-proces op verschillende manieren voorkomen:
a) door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; het onderdrukken van cookies van derden leidt er in het bijzonder toe dat u geen advertenties van derden meer te zien krijgt; b) door het deactiveren van cookies voor conversie-tracking; dit doet u door uw browser via https://www.google.de/settings/ads zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com geblokkeerd worden, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist; c) door via de link http://www.aboutads.info/choices gerichte advertenties van de aanbieder die onder de zelfreguleringscampagne About Ads vallen te deactiveren, waarbij deze instelling gewist wordt wanneer u uw cookies wist; d) door dit in uw browser Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin permanent te deactiveren. Wij wijzen u erop dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website voor de volle omvang kunt gebruiken.

10.6. Wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, par. 1, lid 1, letter f, EU-AVG. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternatief kunt u de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google is aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

11.Gebruik van Facebook Custom Audiences

11.1. Verder maakt deze website gebruik van de remarketing-functie Custom Audiences van Facebook Inc. (“Facebook”). Hierdoor kunnen in het kader van een bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die dit proces gebruiken, gerichte advertenties aan gebruikers van de website worden getoond (Facebook Ads). Dit dient voor ons om u reclame te laten zien die voor u van belang is, en om onze website voor u interessanter vorm te geven.

11.2. Op basis van de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch direct verbinding met de server van Facebook. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Facebook worden verzameld en informeren u daarom in overeenstemming met onze huidige kennis: door de integratie van Facebook Custom Audiences wordt Facebook geïnformeerd dat u het desbetreffende deel van onze website hebt opgeroepen of een advertentie van ons hebt aangeklikt. Indien u bij een dienst van Facebook geregistreerd bent, kan Facebook dit bezoek aan uw account koppelen. Zelfs wanneer u niet bij Facebook geregistreerd bent resp. niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificatiekenmerken achterhaalt en opslaat.

11.3. De functie Facebook Custom Audiences kan voor ingelogde gebruikers via https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_ worden gedeactiveerd.

11.4. Wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, par. 1, lid 1, letter f, EU-AVG. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

12.Actualisering van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de informatie die in deze privacyverklaring wordt gegeven, zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen aan veranderde wetgeving of jurisprudentie. De actuele versie van deze privacyverklaring die via onze website wordt gepubliceerd, is steeds de geldige.

13.Geldigheid van deze privacyverklaring

Het gebruik van onze website vindt plaats met inachtneming van deze privacyverklaring. Mocht u niet instemmen met de inhoud ervan, dan verzoeken wij u onze website niet langer te gebruiken.

Versie: mei 2018