Wat is Porus® One

Porus® One is een product voor de nieren bij katten

Porus® One is een fysisch werkende, selectieve adsorbens voor voorstadia van uremische niertoxines (= niergiffen) in de darm. Deze adsorbens bestaat uit zwarte, homogene bolletjes van 0,1 tot 0,3 mm doorsnede met een glad oppervlak. Op dit oppervlak bevindt zich een groot aantal gaatjes. De gaatjes van Porus® One zijn zo groot gemaakt dat ze gericht kleine moleculen, maar geen macromoleculen (zoals vitamines) of cellen opnemen. Porus® One wordt na het opnemen van de voorstadia van uremische toxines, bijvoorbeeld indol en p-cresol, volledig met de ontlasting uitgescheiden.

Hoe wordt Porus® One bij katten gebruikt?

Porus® One wordt oraal gebruikt. Geef elke kat dagelijks één stickpack van 500 mg met het voer.

Het is heel gunstig dat de werking van Porus® One door geen enkel soort voer wordt beperkt. Het kan namelijk direct worden toegediend met het reguliere voer dat de kat lekker vindt, maar ook met dieetvoer (bv. voor de nieren). Wanneer de kat alleen droogvoer krijgt, is het raadzaam om Porus® One door wat vochtig voer, kattenpasta of kattengelei te mengen voordat de kat zijn droogvoer krijgt.

Scheur de stick gewoon aan de bovenrand open, strooi de inhoud direct over het kattenvoer en meng deze erdoorheen.

Porus® One is geschikt voor katten van alle leeftijden en beide geslachten.

a) Scheur de stick aan de bovenrand open

b) Strooi eenmaal daags 1 stick direct over het voer

c) Meng de bolletjes goed door het voer, zodat ze goed aan het voer hechten

d) Porus® One is reuk- en smaakneutraal en wordt daarom goed verdragen door de kat

Hoelang moet ik Porus® One gebruiken?

Indoxylsulfaat, para-cresylsulfaat en andere uremische toxines zijn natuurlijke afvalproducten van de eiwitten in de voeding en worden via de nieren van de kat regelmatig uitgescheiden. Wanneer uremische toxines (= niergiffen) zich ophopen in het bloed, belast dat de nieren, waardoor die de niergiffen dan nog maar beperkt kunnen uitscheiden. Omdat Porus® One elke dag opnieuw de voorstadia van uremische toxines in de darm opvangt en daarom voor de nieren kan worden gebruikt, is langdurige toediening zeer zinvol.

Hoe wordt Porus® One aangeboden?

Eén verpakking Porus® One bevat dertig stickpacks met elk 500 mg Renaltec®. De stickpacks kunnen gemakkelijk worden geopend en eenvoudig worden leeggemaakt: scheur de stickpack gewoon aan de bovenrand open, strooi de inhoud direct over het kattenvoer en meng deze erdoorheen.

Hoe werkt Porus® One?

Porus® One maakt gebruik van een fysisch principe. De werkzame stof van Porus® One heeft een zeer hoge en specifieke adsorptiecapaciteit voor stoffen met kleine moleculen, zoals voorstadia van bekende niergiffen (bv. indol, fenol en p-cresol). Van de werkzame stof van Porus® One is bekend dat deze de voorstadia van bekende niergiffen (= uremische toxines) op de plaats van ontstaan opneemt, waarna ze met de ontlasting worden afgevoerd. Porus® One wordt daarbij niet geresorbeerd en belast de stofwisseling daarom niet. Het adsorptieoppervlak van een dagelijkse dosis Porus® One van 500 mg komt hierbij ongeveer overeen met het oppervlak van drie tennisbanen. Porus® One werkt uitsluitend in het maagdarmkanaal.

Porus® One werkt hierbij als een soort ‘stofzuiger’ voor de voorstadia van uremische toxines in de darm.

De voorstadia van uremische toxines ontstaan op natuurlijke wijze door de afbreking van eiwitten en essentiële aminozuren door darmbacteriën, direct in de darm. Deze voorstadia worden na resorptie in de lever omgezet in de eigenlijke uremische toxines, die vervolgens door de nieren moeten worden uitgescheiden. Van uremische toxines als indoxylsulfaat en p-cresylsulfaat is bekend dat ze de nieren direct beschadigen. Door de adsorptie en uitscheiding van deze voorstadia via de ontlasting kunnen hieruit geen uremische toxines meer worden gevormd.

Waarom kan Porus® One niet worden geresorbeerd?

Porus® One is een product dat niet door de verteringssappen wordt aangetast en daarom niet kan worden afgebroken of verteerd. De bolletjes zelf zijn veel te groot om te worden geresorbeerd. Porus® One verlaat de darm daarom met de ontlasting.

Waarom heeft Porus® One de vorm van bolletjes?

Porus® One is bewust zo vervaardigd dat het de vorm van bolletjes heeft.
Dit heeft twee belangrijke redenen: enerzijds beschadigen ze het slijmvlies van het spijsverteringskanaal niet en kunnen ze niet in de darmvlokken vast komen te zitten. Anderzijds heeft het middel dankzij de vorm van piepkleine bolletjes een maximaal adsorptieoppervlak: een dagdosis van 500 mg komt ongeveer overeen met het oppervlak van drie tennisbanen.

Welke stoffen kan Porus® One opnemen en waarom?

De werkzame stof van Porus® One bestaat uit kleine zwarte bolletjes met een groot aantal gaatjes aan het oppervlak. De werkzame stof wordt zo vervaardigd dat deze door de ingestelde grootte van de gaatjes alleen kleine moleculen kan opnemen. Hieronder vallen de voorstadia van uremische giffen zoals indol, fenol en p-cresol. Deze worden binnenin volgens een fysisch principe gebonden en blijven daarom binnen in de bolletjes zitten, waarmee ze vervolgens langs natuurlijke weg worden uitgescheiden. De voorstadia van uremische toxines kunnen worden gebonden omdat hun moleculen een bepaalde lading bezitten, waardoor ze een fysische binding aangaan met Renaltec®, de werkzame stof van Porus® One.  Er zijn dus twee selectiestappen: eerst de grootte van het molecule, en vervolgens de lading ervan en de bindingseigenschappen met Renaltec®.

Kan Porus® One ook vitamines opnemen?

De gaatjes van Porus® One zijn zo klein dat ze geen grote moleculen als vitamines doorlaten. Daarom kunnen vitamines niet worden gebonden en blijven ze voor het lichaam beschikbaar. Ook cellen worden niet gebonden door Porus® One.

Hoelang blijft Porus® One in de darm?

Afhankelijk van de snelheid van de darmpassage blijft Porus® One ongeveer 12 tot 36 uur in de darm. De uitscheiding van Porus® One is afhankelijk van de darmactiviteit.

Heeft Porus® One wisselwerkingen met andere producten en voedermiddelen?

Porus® One kan met alle soorten voer worden gebruikt (houd hierbij rekening met de aanbevelingen bij het gebruik van droogvoer). Wanneer uw kat medicijnen krijgt, moet Porus® One minimaal twee uur na de toediening van de medicijnen worden ingenomen. Gelijktijdige toediening van een fosfaatbinder levert geen problemen op.

Waarom blijft een klein deel van de inhoud aan de binnenkant van de stickpack kleven?

Om technische redenen blijven er na het leegmaken enkele bolletjes achter aan de binnenkant van de stickpack. Het gekozen vulgewicht is zodanig verhoogd dat de toediening van 500 mg verzekerd is. Mocht het lukken om de stickpack zover leeg te krijgen dat er meer dan 500 mg door de kat wordt opgenomen, dan levert dat geen problemen op voor de kat.

Het feit dat Porus® One elektrostatisch is, is een kwaliteitskenmerk voor de werking ervan.

Ik geef mijn kat meermalen per dag eten; waarom mag ik Porus® One maar eenmaal daags toedienen?

Het mag wel, maar het is helemaal voldoende om de totale dagelijkse dosis uit één stickpack in EEN van de dagelijkse porties voer te doen. Wij adviseren dit omdat de inhoud door het vrijwel ‘vloeibare’ product niet zo gemakkelijk te verdelen is en de werking ook bij toediening in één portie voer optimaal is. Dankzij het grote absorptieoppervlak van een dagdosis Porus® One wordt een voldoende grote hoeveelheid uremische voorstadia uit de darm opgenomen.

Hoe kan één dagdosis Porus® One het adsorptieoppervlak van drie tennisbanen hebben?

Het beeld van drie tennisbanen dient om het enorme oppervlak van een zo kleine portie als 500 mg Renaltec® aanschouwelijk te maken. Een tennisbaan is circa 23 m lang en 11 m breed, ofwel ongeveer 260 m² groot. Drie tennisbanen hebben dus een totaal oppervlak van ca. 750 m². Bij de productie van Renaltec® via een uiterst complex proces wordt het oppervlak in de bolletjes extreem vergroot omdat de bolletjes van binnen een stelsel van kanaaltjes hebben. Hierdoor ontstaan door en door poreuze bolletjes met een extreme vertakking van binnen. Na de fabricage van Renaltec® worden bij de kwaliteitscontrole het totale volume van de kanaaltjes en het zgn. interne oppervlak gemeten, ofwel het oppervlak dat beschikbaar is voor de adsorptie van bijvoorbeeld indol. Renaltec® heeft een oppervlak van ca. 1500 m²/g. Omdat onze dagdosis 500 mg ofwel een halve gram bedraagt, ontstaat de vergelijking met de tennisbanen (= 750 m²), waarbij de meeste mensen zich meer kunnen voorstellen dan alleen bij het getal van 750 m².

Het enorme adsorptieoppervlak is echter maar EEN van de wezenlijke kenmerken die de werkzaamheid van Renaltec® garanderen. Even belangrijke eigenschappen zijn de geringe grootte van de gaatjes van 2 nm (selectiviteit), de ladingstoestand in de interne microkanaaltjes van de Renaltec®-bolletjes, en het gladde oppervlak, dat voorkomt dat de bolletjes door de darmen ‘rollen’. Juist de gezamenlijke werking van al deze eigenschappen maakt ons product Porus® One zo buitengewoon.

Is overdosering van Porus® One problematisch?

Omdat Porus® One zelf niet wordt geabsorbeerd, kan het niet in de bloedbaan van de kat komen en daar mogelijk ongewenste effecten veroorzaken.

Waarom is de dosis van Porus® One voor elke kat gelijk, onafhankelijk van het gewicht?

Bij bepaalde soorten voeding en ook medicijnen zijn eigenaren gewend dat de dosis wordt berekend a.h.v. het lichaamsgewicht. Bij katten valt het lichaamsgewicht van 99% van alle volwassen dieren binnen een bereik van 3 tot 8 kg.

Door de vele verschillende soorten voer ontstaan ook verschillende hoeveelheden voorstadia van niergiffen (= uremische toxines). Dit zorgt voor de eigenlijke variatie, onafhankelijk van het gewicht van de kat. De dagdosis van 500 mg per kat houdt rekening met deze variatie en zorgt ervoor dat er bij elke kat, onafhankelijk van het lichaamsgewicht en het soort voer, een voldoende grote hoeveelheid uremische voorstadia wordt gebonden en langs natuurlijke weg met de ontlasting wordt uitgescheiden.

Wat moet ik doen als mijn kat alleen droogvoer krijgt?

Het is heel gunstig dat de werking van Porus® One door geen enkel soort voer wordt beperkt. Als de kat droogvoer krijgt, moet daarnaast wat vochtig voer of kattenpasta als Add One® worden toegediend, zodat de bolletjes goed aan het voer hechten. Om te zorgen dat Porus® One goed wordt opgenomen door katten die droogvoer krijgen, is het raadzaam om het goed te vermengen met een kleine hoeveelheid vochtig voer of kattenpasta als Add One®, en dit aan de kat te geven voordat ze haar droogvoer krijgt.

Let er vooral bij droge voeding op dat uw kat voldoende vers drinkwater krijgt.

Wat gebeurt er met Porus® One uit de kattenontlasting in het milieu?

Renaltec®, de werkzame stof van Porus® One, bestaat vrijwel geheel uit koolstof. Koolstof is een element dat overal voorkomt, en deel uitmaakt van een groot aantal natuurlijke kringlopen. Een kat die naar buiten mag, scheidt na regelmatige toediening van Porus® One maar enkele grammen koolstof uit in het milieu. Omdat koolstof een natuurlijk voorkomend element is en zelfs als meststof wordt gebruikt, zijn de risico’s die van koolstof uitgaan, te verwaarlozen. Eventuele milieurisico’s van de gebonden voorstadia van uremische toxines als indol, p-cresol en fenol zijn eveneens verwaarloosbaar: deze stoffen zijn alle drie natuurlijke afvalproducten, in het bijzonder bij vleeseters, maar ook bij mensen. Alle uitgescheiden voorstadia van uremische toxines zoals indol, p-cresol en fenol zijn na enkele weken voor 100% biologisch afgebroken.

Wat it Renaltec®?

Porus® One bestaat voor 100% uit het ingrediënt Renaltec® en bevat dus geen verdere toevoegingen, conserveermiddelen, suikers of kunstmatige aroma’s.

De naam Renaltec® staat voor een koolstof die op een bijzondere manier werd bewerkt. Met hoogwaardige, veelvuldig geoctrooieerde technieken hebben we een product ontwikkeld dat de volgende eigenschappen bezit: het lost niet op in het maag-darmkanaal, geeft geen stoffen af, dus ook geen koolstof (zodat de uitwerpselen van de kat niet zwart kleuren), en het heeft een gladde ronde vorm die de darmvlokken spaart en dus niet leidt tot verklontering en spijsverteringsmoeilijkheden. De Renaltec®-bolletjes rollen als het ware door het maag-darmkanaal. Bovendien werd de koolstof bewerkt volgens een strikt geoctrooieerd proces dat een bolvormig oppervlak oplevert met poriën van een nauwkeurig bepaalde grootte, die naar een intern kanaalsysteem leiden in de bolletjes zelf. In dat interne kanaalsysteem worden dan de opgenomen voorstadia van uremische toxines fysisch gebonden. De precies bemeten poriëngrootte maakt behalve de fysische binding ook de selectiviteit van Renaltec® uit, zodat de waardevolle voedingsbestanddelen in de kattendarm blijven. De bolle vorm op zich zorgt niet alleen voor een veilige, rollende transit door het maag-darmkanaal, maar houdt ook in dat het inwendige kanaalsysteem een grote adsorptiecapaciteit heeft, die bij een dagdosis van 500 mg zowat neerkomt op de grootte van drie tennisterreinen. Ook dat interne adsorptieoppervlak wordt doelgericht en uiterst nauwkeurig geproduceerd en gecontroleerd. Dat onderscheidt Renaltec® van andere koolstoffen (die meestal een oppervlak hebben met een scherpe naaldvormige structuur of dat uit ruwe splinters bestaat), die niet bolvormig zijn, wat kan leiden tot verstoppingen, maag-darmpijn en andere spijsverteringsproblemen. Die andere koolstoffen werken daarenboven niet selectief en verwijderen ook waardevolle voedselbestanddelen uit de kattendarm, en bij langdurig gebruik resulteert dat in tekorten en vermageren. De bolle vorm van Renaltec® bepaalt de reeds beschreven hoge opnamecapaciteit voor de voorstadia van uremische toxines. Die hoge opnamecapaciteit is net zo bijzonder als de doelgerichte selectiviteit van de Renaltec®-bolletjes.